Hoe GDPR toepassen in België? | shakeUp

De GDPR is een welbesproken onderwerp in de marketingwereld. Wie zijn gegevens mogen gebruikt worden en voor welke doeleinden? Binnen deze Europese wetgeving zijn er ook internationale verschillen. Ontdek hier hoe je de persoonsgegevens van jouw leads volgens de richtlijnen gebruikt bij marketing.

Waar staat GDPR voor?

De letterlijke betekenis van de afkorting GDPR is ‘General Data Protection Regulation’. Alle nationale reglementeringen in Europa werden op 25 mei 2018 in een privacywetgeving gegoten.

Maar wat is GDPR nu eigenlijk? De volledige definitie luidt als volgt:

GDPR is een Europese privacy beschermingswet die de persoonsgegevens van Europese burgers beschermt. Het doel van de GDPR wetgeving is om een betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Welke gegevens beschermd worden door de GDPR zijn persoonlijke data zoals:

 • naam en achternaam
 • thuisadres
 • e‑mailadres zoals achternaam@onderneming.be
 • nummer van identiteitskaart
 • locatiegegevens (bijvoorbeeld de locatiegegevens op een mobiele telefoon)
 • internetprotocoladres (IP-adres)
 • identificatiecookie
 • advertentie-ID van uw telefoon
 • gegevens in het bezit van een ziekenhuis of arts, bijvoorbeeld in de vorm van een symbool dat iemand een unieke identiteit geeft

 

Maar, er zijn ook gegevens die niet als persoonlijk worden beschouwd. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Ondernemingsnummer of BTW nummer
 • e‑mailadres zoals info@onderneming.be
 • geanonimiseerde gegevens

GDPR vs. AVG

Een vaak voorkomende vraag is of GDPR en AVG hetzelfde zijn. AVG is eenvoudigweg de Nederlandstalige benaming van de GDPR. De afkorting AVG staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Er zijn minieme verschillen per land, aangezien ieder land een ander stelsel van wetten hanteert. Zo heeft de GDPR clausules waarbij EU-lidstaten eigen aanvullingen of beperkingen kunnen invoeren op basis van de lokale wetgeving.

Zo kregen er in België lokale toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid om sanctionerend op te treden en richtlijnen uit te stippelen. Logischerwijs ontstaan er hierdoor kleine, lokale verschillen. Bijvoorbeeld, volgens een aanbeveling van de Nederlandse DPA (Data Protection Authority) kunnen zuiver commerciële belangen niet kwalificeren als een gerechtvaardigd belang. Volgens de Belgische DPA kan direct marketing wel mogelijk zijn op basis van een gerechtvaardigd commercieel belang.

 

Wist je dat shakeUp GDPR experts in-house heeft?

GDPR, wat mag wel en wat mag niet?

Zoals hierboven beschreven zijn er grijze zones te ontwaren in de wetgeving die van toepassing is op Belgische lokaliteiten. Direct marketing is hiervan een goed voorbeeld.

Direct marketing is een vorm van gespecialiseerde marketing die verwijst naar alle directe communicatiemedia gericht op: promotie of verkoop van producten, diensten, alsook merken en ideeën. De boodschap moet gericht zijn aan een of meerdere natuurlijke, geïdentificeerde of identificeerbare personen. Zodra de boodschap gericht is aan een persoon, hetzij op naam hetzij op basis van informatie van die persoon die toelaat om er contact mee op te nemen (zoals bijvoorbeeld zijn IP-adres), spreken we van direct marketing.

De AVG definieert niet wat onder “direct marketing” verstaan wordt. Tot op heden bestaat er nog geen wettelijke, officiële of algemeen aanvaarde definitie van dit begrip op Europees niveau. De GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) geeft evenwel enkele toepassingen van direct marketing:

 • je klanten informeren over uw nieuwe producten of diensten
 • een profiel van je klanten opstellen
 • het mogelijk maken dat derden de gegevens van je klanten gebruiken om buyer persona’s of klantprofielen op te stellen
 • gepersonaliseerde aanbiedingen doen voor de verjaardag van je klanten
 • je klanten op de hoogte houden van verschillende acties
 • je merkimago promoten bij het grote publiek;
 • geïnteresseerden uitnodigen voor evenementen (ter promotie van je organisatie)
 • klanten en prospects op de hoogte brengen van gerichte aanbiedingen die mogelijks tegemoetkomen aan hun interesses
 • nieuwe klanten, abonnees of leden werven

Direct marketing

Enkele communicatievormen hierbij zijn: gerichte banner-advertenties, mailings, catalogi en folders per post, correspondenties via telefoon en beeldscherm,…

Het begrip “direct marketing” heeft geen betrekking op

 • marktonderzoek
 • peilingen
 • tevredenheidsenquêtes


Indien een boodschap onder het mom van een peiling of marktonderzoek aan de betrokkenen wordt gericht – zonder dat wordt onthuld dat het eigenlijke doeleinde of ten minste één van de doeleinden direct marketing is – is er sprake van afwenden van het doeleinde. Op deze manier begaat men een overtreding van de AVG-regels. Het zou ook een schending van de ePrivacy-richtlijn kunnen zijn als de communicatie geschiedt zonder de toestemming van het individu. Dit moet steeds uitdrukkelijk gevraagd worden.

Best laat je het opzoeken van deze grijze zones over aan marketingexperts. Op het verzuimen van de GDPR staan fikse geldboetes. Wanneer de verzamelde data niet correct wordt beheerd, een serieus datalek niet wordt gemeld of het bedrijf geen risico-assessment houdt, kan de boete oplopen tot twee procent van de jaarlijkse omzet. Voor ernstige misstappen kan dat bedrag stijgen tot maar liefst vier procent van de omzet, met een maximum van 20 miljoen euro.

 

GDPR-checklist

Hoe maak je een privacy policy GDPR-proof ?

De GDPR wetgeving geldt voor zowel kleine, middelgrote en grote ondernemingen als voor vzw’s. Aan de hand van onze afvinklijst kan je eenvoudig nagaan of jouw bedrijf in orde is volgens de Belgische normen. Wij maakten een GDPR checklist voor bedrijven op basis van de uitgeschreven voorschriften van UNIZO. De ingevulde gegevens zullen jou helpen bij het aanpassen van jouw huidige privacy policy binnen de privacyregelgeving. 

Dit formulier betreft een stappenplan met richtlijnen voor elke onderneming.

Maak een afspraak met Steffi van shakeUp

Nog interessante blogs voor jou

shakeUp bouwt aan een strategische partnership met Google

We zijn verheugd om aan te kondigen dat shakeUp, een performance digital marketing agency, nu officieel een Google Certified Partner is. Deze certificering is een erkenning van onze Google Ads-expertise en toewijding tot het leveren van maximale campagneprestaties voor onze klanten binnen Google Ads. In dit blogartikel vertellen we je wat dit betekent voor onze klanten en welke voordelen dit digital partnership oplevert. 

 

 

Verbeter jouw rendabiliteit met smarketing

“Invest in marketing”, they said.
“It will be fun”, they said.

We kunnen er niet omheen. Marketing maakt of kraakt jouw bedrijf. Hoe fantastisch zou het zijn als jouw promotievideo een hit wordt op sociale media? Daarentegen kunnen slechte leadopvolgingen al de marketing efforts in het water laten vallen. Om die reden is het belangrijk slim in te zetten op marketing, ofwel 'smarketing'. 

Smarketing duidt op een perfecte afstemming tussen marketing- en salesprocessen.

Als er iets is wat shakeUp écht goed kan, dan is het wel smarketing.

Een succesvolle marketingstrategie: van data naar actie

Een effectieve marketingstrategie vereist een grondige analyse, een doordachte strategie en een gedegen opvolging. Bij shakeUp begrijpen we het belang van deze drie pijlers. In dit blogartikel nemen we je mee in onze aanpak, waarbij Team Analytics, Strategy en Performance een cruciale rol spelen. Door middel van gegevensgestuurde inzichten, strategische planning en voortdurende monitoring werken we samen aan het realiseren van succes voor onze klanten.

Contacteer ons

shakeUp by Up
053 28 03 73
shake@shakeup.be
BE 0746.712.433

Hoofdzetel Erpe
Evenbroekveld 14
9420 Erpe-Mere

Nieuwsbrief

Wij leren elke dag bij en brengen jou ook Up-to-date. Let's go Up together!

Volg ons op

This site is Upproved by shakeUp